Forum Obywatelskiego Rozwoju

Przepisy dotyczące uzyskania zezwolenia na ścięcie drzewa w Polsce należy zliberalizować. W Polsce trudno jest usunąć drzewo z własnej nieruchomości. Należy zmienić przepisy, żeby były bardziej przyjazne dla obywateli.


Synteza:

•Uzyskanie zezwolenia na ścięcie drzewa jest bardzo trudne. Wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie prawie każdego drzewa lub krzewu zbyt mocno ingeruje w życie obywateli.

•Organy wydające zezwolenie na ścięcie drzewa, które jest decyzją uznaniową, niekiedy nie udzielają zgody na usunięcie drzewa z powodu zbytniego i niewystarczająco uargumentowanego przedkładania ochrony środowiska nad interes obywateli.

•Wniosek o wydanie zezwolenia na ścięcie drzewa wymaga spełnienia zbyt wielu wymogów formalnych.

•Opłaty za ścięcie drzewa lub krzewu oraz kary za zakończenie żywotności drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia są nieproporcjonalnie wysokie w porównaniu do społecznej szkodliwości czynu. Kary nakładane za nielegalne ścięcie jednego drzewa wynoszą od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. W dniu 1 lipca 2014 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy dotyczące nakładania kar są częściowo niezgodne z Konstytucją. Niezgodność z Konstytucją polega na sztywno określonej wysokości kary, której nie można dopasować do okoliczności. Ponadto Trybunał Konstytucyjny uznał kary za zbyt wysokie. Przepisy stracą moc obowiązującą 14 stycznia 2015 roku.

•W Polsce dużo trudniej jest ściąć drzewo niż w innych krajach, takich jak np. Wielka Brytania, Niemcy czy USA

Analiza powstała w ramach zespołu UlepszPrawo.pl

Kontakt do autora analizy:
Radosław Maruszkin
e-mail: [email protected]

W mediach:

1. srodowisko.abc.pl: Ścięcie własnego drzewa w Polsce wyjątkowo trudne, 16.09.2014.