Forum Obywatelskiego Rozwoju

W najnowszej analizie pt. „Polityka społeczna i zatrudnienia w ramach europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej” Komisja Europejska chce, by nierówności społeczne w państwach członkowskich Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej były rozpoznawane na wczesnym etapie i usuwane.

Zdaniem ekspertów, Komisja słusznie podkreśla, że instrument stabilizacji makroekonomicznej może złagodzić skutki wstrząsów w gospodarce ponoszone przez pracowników.

Z drugiej strony warto zauważyć, że porozumienia, w ramach których Państwa Członkowskie będą zobowiązywać się przed Komisją Europejską do wprowadzania reform społecznych wskazanych przez Komisję, są sprzeczne z prawem pierwotnym UE.

Polecamy także artykuł red. Krzysztofa Szwałka pt. „Unia Europejska z drugą sakiewką” dotyczący opublikowanej analizy, który ukazał się w dzsiejszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita.

Analiza ukazała się w ramach cyklu „Monitoring Projektów Prawa Gospodarczego Unii Europejskiej” realizowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju i Centrum für Europäische Politik.