Forum Obywatelskiego Rozwoju

29 kwietnia 2014 r. miną dwa lata, odkąd weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego („ustawa deweloperska“). Do tego dnia Rada Ministrów ma obowiązek przedstawić Sejmowi informację na temat funkcjonowania ustawy.

Przepisy ustawy nakładają na deweloperów obowiązki, które są faktycznie niemożliwe do zrealizowania – przy czym za niedopełnienie tych obowiązków grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Stosowanie tych przepisów sprawia realne problemy, wydłuża procedurę zawierania umowy i wpływa na zwiększenie kosztów, ponoszonych przez nabywców mieszkań i deweloperów. Postulaty zmian w zakresie tych absurdalnych przepisów pojawiły się już dwa lata temu, jeszcze na etapie vacatio legis – zostały jednak zignorowane przez Sejm. Nie można dopuścić do tego, aby i tym razem przemilczano potrzebę zmian ustawy. Konieczność nowelizacji podkreślają zgodnie środowiska deweloperów, banków, notariuszy i konsumentów, a także UOKiK. W dniu 3 kwietnia 2014 r. ukazał się w tej sprawie „Raport z badania rynku budownictwa mieszkaniowego – rynek pierwotny”, UOKiK skierował do konsultacji społecznych konkretne propozycje zmian ustawy – zwłaszcza w zakresie obowiązków informacyjnych nałożonych na dewelopera.

Postulaty zmian zawarte w analizie FOR „Przepisy ustawy deweloperskiej, dotyczące prospektów informacyjnych, wymagają natychmiastowej nowelizacji” mają na celu usprawnienie procedury zawierania umowy deweloperskiej, obniżenie kosztów ponoszonych przez nabywców i deweloperów, a także zlikwidowanie absurdalnej sankcji karnej, grożącej za niespełnienie obowiązków informacyjnych.

Kontakt do autora:
Justyna Baszczeska
e-mail: [email protected]
tel. 508 722 418

Komentarz autora do publikacji: