Forum Obywatelskiego Rozwoju

W najnowszej analizie pt. „Dostosowanie się do zmian klimatu” Komisja Europejska przedstawia swoje wytyczne, które mają ułatwić Państwom Członkowskim dostosowanie się do skutków zmian klimatycznych w UE oraz przedstawia do dyskusji możliwe rozwiązania w tym zakresie.

Zdaniem ekspertów, Komisja słusznie podkreśla, że wspieranie popularyzacji wiedzy na temat prawdopodobnych konsekwencji zmian klimatu oraz skuteczności i kosztów działań dostosowawczych jest niezbędne. Z drugiej strony  trzeba wziąć pod uwagę, że na tak wczesnym etapie nie zawsze możliwe będzie określenie, czy wdrożenie działań dostosowawczych jest właściwe.

Polecamy także artykuł red. Krzysztofa Szwałka dotyczący opublikowanej analizy „Scenariusze na czarną godzinę”, który ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita.

Analiza ukazała się w ramach cyklu „Monitoring Projektów Prawa Gospodarczego Unii Europejskiej” realizowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju i Centrum für Europäische Politik.