Forum Obywatelskiego Rozwoju

Dotąd działania z zakresu tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) zależały od dobrowolnej decyzji firm. Teraz Parlament Europejski chce, aby działające na terenie UE większe przedsiębiorstwa miały obowiązek raportowania, czy i w jaki sposób dbają o kwestie m.in. ochrony środowiska i różnorodności kulturowej. Wprowadzenie takiego wymogu zwiększy biurokrację i sprowadzi CSR do fasadowych działań podejmowanych w celu spełnienia unijnych wymogów.

Kontakt do autora:
Anna Patrycja Czepiel
[email protected]

Komentarz autora (wideo)