Forum Obywatelskiego Rozwoju

W najnowszej analizie pt. „Zwalczanie bezrobocia osób młodych” Komisja Europejska przedstawia swój projekt, który ma na celu podjęcie walki z bezrobociem wśród młodzieży i proponuje wdrożenie konkretnych rozwiązań w tym zakresie. Kwestia staży także ma zostać uregulowana na szczeblu UE.

Zdaniem ekpertów, szkolenia uwzględniające potrzeby rynku pracy ułatwią absolwentom rozpoczęcie aktywności zawodowej – pracodawcy unikną bowiem konieczności czasochłonnego i kosztownego kształcenia absolwentów w miejscu pracy. Jednakże analizowanie stopy bezrobocia wśród młodzieży w oderwaniu od innych wskaźników powoduje, że problem bezrobocia osób młodych staje się znacząco wyolbrzymiony.

Polecamy także artykuł red. Krzysztofa Szwałka dotyczący opublikowanej analizy „Zła diagnoza, zła kuracja”, który ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita.

Analiza ukazała się w ramach cyklu „Monitoring Projektów Prawa Gospodarczego Unii Europejskiej” realizowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju i Centrum für Europäische Politik.