Forum Obywatelskiego Rozwoju

Dostępne dane wskazują, że wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego maksymalizują własne przychody poprzez zwiększanie liczby osób niezdających egzaminów. W Polsce egzaminy praktyczne na prawo jazdy na samochód osobowy zdaje się rzadziej niż w innych państwach, dla których zebraliśmy dane.

Tę niedobrą praktykę umożliwia i do niej zachęca prawo, które ośrodkom egzaminacyjnym:

  • dało monopol na egzaminowanie,
  • stanowi, że całe wpływy z egzaminów, w tym egzaminów poprawkowych, stanowią środki do własnej dyspozycji ośrodków egzaminacyjnych,
  • pozwala samodzielnie decydować o sposobie wykorzystania przychodów ośrodkom egzaminacyjnym.

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego są ważną i potrzebną instytucją, która jednak wymaga naprawy. W pierwszej kolejności należy:

  • rozbić proste przełożenie więcej oblanych = więcej przychodów WORD, oraz
  • zwiększyć przejrzystość i kontrolę nad wydatkowaniem przychodów z egzaminów poprawkowych.

O jakości instytucji państwa świadczy, czy działają dla dobra ogółu, czy też zostały przechwycone przez grupy interesów do realizacji partykularnych korzyści. Zjawiska te często trudno udokumentować w sposób nadający się do prezentacji w poważnej dyskusji publicznej, choć w codziennym życiu łatwo je odczuć.

Ze względu na błędnie przekazaną informację przez WORD w Suwałkach, dane w Tabeli nr 1. dotyczące ilości poprawkowych egzaminów praktycznych na kat. B, zostały zaktualizowane, 6.11.2013.

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim komentarzem na temat publikacji: http://www.youtube.com/watch?v=c6In2JXxTu0

Kontakt do koordynatora projektu:
Rafał Dostatni
e-mail: [email protected]

Czytaj wiecej:

1.Bankier.pl,Ośrodki ruchu drogowego zarabiają na oblanych egzaminach „na prawko”

2.Wiadomosci.onet.pl, WORD-y oblewają, bo chcą więcej zarobić?

3.Wyborcza.biz, WORD-y oblewają na egzaminach. 'Bo to maszynki do zarabiania’

4.Biznes.pl, FOR: WORD-y zmniejszają zdawalność, by maksymalizować przychody