Forum Obywatelskiego Rozwoju

Reprezentanci unijnych instytucji oraz rządów państw członkowskich negocjują, jak dokonać rewizji budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w połowie okresu jego realizacji. Rewizja powinna mieć na celu sprawdzenie, czy kraje Wspólnoty nie marnotrawią pieniędzy płynących z Unii, czyli z kieszeni podatników z 28 państw UE. Najskuteczniej byłoby, gdyby w przypadku kraju, który nieefektywnie wykorzystuje unijne fundusze, istniała możliwość odebrania pieniędzy bądź odgórnego przesunięcia ich na inny cel. Jednak Polska, największy beneficjent unijnych środków, sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu.

Zobacz komentarz autorki do publikacji. (wideo)

Kontakt do autora:
Anna Patrycja Czepiel
e-mail: [email protected]