Forum Obywatelskiego Rozwoju

W ostatniej analizie pt. Zarządzanie reformami polityki gospodarczej omawiany jest projekt Komisji Europejskiej, która zamierza ściślej niż dotychczas nadzorować kształt reform gospodarczych w Państwach Członkowskich m.in, poprzez wprowadzenie tzw. „Instrumentu na rzecz konwergencji i konkurencyjności”.

Według ekspertów,  obecnie państwa strefy euro ponoszą odpowiedzialność za inne państwa z tej strefy, na których politykę nie mają żadnego wpływu. Proponowane rozwiązania mają dać im ograniczone kompetencje w tej dziedzinie, ale jednocześnie zmniejszą odpowiedzialność państw wymagających wsparcia za ich własną politykę.

Polecamy także artykuł red. Krzysztofa Szwałka dotyczący opublikowanej analizy – Eurokij i euromarchewka, który ukazał się w Rzeczpospolitej.

Analiza ukazała się w ramach cyklu „Monitoring Projektów Prawa Gospodarczego Unii Europejskiej” realizowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju i Centrum für Europäische Politik.