Forum Obywatelskiego Rozwoju

W dniu 11.07.2013 r. Marek Tatała otrzymał z Ministerstwa Finansów (MF) i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w której stwierdzono, że „Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego” został opracowany przez „pracowników MF i MPiPS”. Opinia publiczna do dziś nie poznała więc imiennej listy autorów tego niekompletnego, tendencyjnego i manipulacyjnego dokumentu. Nadal próbujemy taką listę uzyskać.

Zobacz krótki komentarz Marka Tatały na ten temat na YouTube

Kontakt do autora:
[email protected]