Forum Obywatelskiego Rozwoju

To, kto będzie godnym ministrem finansów, jest odpowiedzialnością liderów partii koalicyjnych – Leszek Balcerowicz, Wirtualna Polska

– Nie da się też zwalić wszystkiego na jedną osobę. Zgadzam się jednak, że to musi być ktoś obdarzony silną osobowością i charakterem. Ktoś, kto umie powiedzieć „nie” i wie, dlaczego tak mówi. Musi umieć wytłumaczyć, że jeśli zwiększamy wydatki, to gospodarka na tym ucierpi i całe społeczeństwo za to zapłaci – mówi przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju.

czytaj więcej

Stanowisko Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) w sprawie konsultacji społecznych dot. projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług (druk PT1.8100.9.2020)

Jedynym z podstawowych praw obywatelskich jest prawo do prawidłowej legislacji. Jako obywatele, wobec których oczekuje się przestrzegania obowiązującego prawa, powinniśmy wymagać od prawodawców każdorazowego przeprowadzenia rzetelnego procesu ustawodawczego. Kluczowymi elementami pozostają tu konsultacje społeczne oraz tzw. odpowiedni vacatio legis – a więc okres między ogłoszeniem aktu normatywnego a jego wejściem w życie.

czytaj więcej

Leszek Balcerowicz apeluje o zajęcie się sprawą prezesa NIK, Onet

„Ujawnione w ostatnich dniach przez stację TVN szokujące informacje o Marianie Banasiu, byłym Ministrze Finansów i byłym szefie Krajowej Administracji Skarbowej, są wysoce niepokojące i wymagają natychmiastowych działań” – piszą w liście otwartym do prezydenta, premiera i marszałek Sejmu byli ministrowie finansów.

czytaj więcej

Komunikat 19/2017: Brak transparentności w publikowaniu danych przez Ministerstwo Finansów

Rzetelna ocena stanu finansów publicznych wymaga regularnego dostępu do bieżących danych. Tymczasem zapewnieniom rządu o świetnym stanie finansów publicznych towarzyszą coraz większe opóźnienia i cykliczny brak regularności w publikowaniu danych dotyczących wykonania budżetu oraz manipulacje zwrotami VAT. Utrudnia to ocenę sytuacji budżetu państwa, który odpowiada za połowę wydatków publicznych w Polsce.

czytaj więcej