Forum Obywatelskiego Rozwoju

W ostatniej analizie pt. Mechanizm korekty fiskalnej eksperci omawiają projekt Komisji Europejskiej, dotyczący wspólnych zasad wdrażania na poziomie krajowym mechanizmu korekty przewidzianego w Pakcie Fiskalnym, służącego do konsolidacji budżetowej w 25 z 27 krajów UE.

Zdaniem ekspertów sugestia, zgodnie z którą działania korygujące powinny skupiać się na cięciach wydatków lub zwiększaniu dochodów jest słuszna, ponieważ w przeciwieństwie do działań zmierzających do pobudzenia potencjału wzrostu, te pierwsze rozwiązania dają bezpośrednie efekty. Jednakże nie jest jasne, do jakiego stopnia opracowane reguły i zalecenia dla Sygnatariuszy mają charakter prawnie wiążący.

Polecamy także artykuł red. Krzysztofa Szwałka dotyczący opublikowanej analizy – Europejski budżetowy kaganiec, który ukazał się w Rzeczpospolitej.

Analiza ukazała się w ramach cyklu „Monitoring Projektów Prawa Gospodarczego Unii Europejskiej” realizowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju i Centrum für Europäische Politik.