Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza

Ustawa o związkach zawodowych z 1991 r. wprowadziła trzy nadmierne przywileje dla związków zawodowych:

– etaty związkowe na koszt pracodawcy, a tak naprawdę na koszt konsumenta,

– pomieszczenia związkowe na terenie zakładu, w praktyce udostępniane na koszt pracodawcy,

– przerzucenie zbierania składek związkowych ze związków zawodowych na pracodawców.

Poszukiwanie równowagi pomiędzy interesami różnych obywateli jest istotą wolnego społeczeństwa. W tym celu obywatele mają prawo organizować się w celu obrony swoich interesów. Jedną z form organizacji obywatelskiej są związki zawodowe. Polskie prawo idzie jednak o krok za daleko. Nie tylko potwierdza możliwość zrzeszania się w związkach zawodowych w celu obrony interesów pracowniczych, ale również wyposaża związki zawodowe w przywileje, których nie mają inne organizacje społeczne.

Komentarz Pawła Dobrowolskiego – Prezesa Forum Obywatelskiego Rozwoju (wideo)

Komentarz Cezarego Kaźmierczaka – Prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (wideo)

Czytaj więcej:

– Wyborcza.biz: Lokal dla związkowca. Jakie jeszcze przywileje?, 30.07.2013; „Związkowcy nie powinni za darmo dostawać biur z komputerami, meblami. Trzeba zmienić prawo – domagają się posłowie.”

– Rzeczpospolita: PO uderza w związki, 5.07.2013; „Likwidacja etatów związkowych w firmach oraz pozbawienie związków prawa do pomieszczenia na terenie przedsiębiorstwa i przywileju zbierania składek przez pracodawcę – to główne założenia projektu ustawy, pod którą w przyszłym tygodniu podpisy zaczną zbierać posłowie Platformy Obywatelskiej”.

– Propozycja projektu ustawy, który wypełnia postulat zniesienia trzech nadmiernych przywilejów związków zawodowych: projekt ustawy

Kontakt do autora:

Szymon Murek
[email protected]
tel. 604 289 999