Forum Obywatelskiego Rozwoju

Sprawdziliśmy, jak funkcjonuje prawo dostępu do informacji publicznej w praktyce. Po wysłaniu jednolitego wniosku o udostępnienie tych samych informacji do 20 miast w Polsce, tylko osiem z nich udzieliło pełnej odpowiedzi i udostępniło wszystkie informacje w zakresie zgodnym z treścią wniosku. W większości przypadków otrzymaliśmy tylko część informacji. Siedlce jako jedyne z badanych miast odmówiło dostępu do informacji publicznej.