Forum Obywatelskiego Rozwoju

Pozorowany dialog rządu z Komisją Europejską, Liberté!

Nie milkną echa opublikowanej „Białej księgi” ws. wymiaru sprawiedliwości, która roi się od kłamstw i manipulacji. Niedługo później, rządzący zaprezentowali pakiet „ustępstw” wobec KE, prowadzącej wobec Polski procedurę z art. 7 Traktatu o UE. Taki „dialog” z Brukselą to desperacka (i skazana na porażkę) próba rozmycia 2,5 lat podporządkowania sądownictwa politykom.

czytaj więcej

Komunikat 3/2018: PKB Polski w Q4 2017 – przedwczesny triumfalizm na niepełnych danych

Wstępne szacunki GUS mówią o wzroście inwestycji o 11% w IV kwartale 2017 roku, nie jest jednak znana ich struktura, można jednak przypuszczać, że za znaczną część wzrostu odpowiada przyspieszenie inwestycji samorządowych. Duże wykorzystanie mocy produkcyjnych wskazuje także, że w nadchodzących kwartałach można spodziewać się wzrostu inwestycji przedsiębiorstw, jednak w znacznym stopniu będzie to tylko nadrabianie spadków z ostatnich 2 lat.

czytaj więcej

Marcin Zieliński, Regulatory Expropriation in the Emergency Medical Services in Poland, 4Liberty.eu

For PiS (Law and Justice), any – real or apparent – ills that plague the Polish society serve as a pretext to increase the politicization of the economy. In 2013, that is before PiS came to power, Poland was ahead of other OECD and the European Union countries in terms of the state ownership. Recently, however, nothing has been done to reduce the interference of politicians in the economy. On the contrary, we are still seeing new steps towards further nationalization of enterprises or crowding out the private sector.

czytaj więcej

Marek Tatała, Poland on Orbán’s Lap, 4Liberty.eu

It is Hungarian Prime Minister Viktor Orbán who is to defend the Law and Justice (PiS) government against the consequences of violations of the rule of law in Poland. These violations have led eventually to the reactions set out in the EU treaties. The Polish ruling party can blame only itself.

czytaj więcej

Komunikat 1/2018: Kolejna nacjonalizacja – tym razem kosztem pacjenta. Kolejna wojna PiS – tym razem z Danią

Dla Prawa i Sprawiedliwości każda – faktyczna bądź pozorna – bolączka trapiąca polskie społeczeństwo stanowi pretekst do tego, by zwiększać upolitycznienie gospodarki. W 2013 roku, czyli jeszcze przed dojściem PiS do władzy, Polska pod względem zakresu własności państwowej wyprzedzała inne kraje OECD i Unii Europejskiej. W ostatnim czasie nie zrobiono jednak nic, by zmniejszyć ingerencję polityków w gospodarkę. Wręcz przeciwnie, jesteśmy świadkami wciąż to nowych kroków w kierunku dalszego upaństwawiania przedsiębiorstw. Po Pekao i elektrowniach przyszła kolej na ratownictwo medyczne – projekt zakłada wykluczenie z systemu opieki zdrowotnej prywatnych podmiotów świadczących tego rodzaju usługi.

czytaj więcej

Komunikat 19/2017: Brak transparentności w publikowaniu danych przez Ministerstwo Finansów

Rzetelna ocena stanu finansów publicznych wymaga regularnego dostępu do bieżących danych. Tymczasem zapewnieniom rządu o świetnym stanie finansów publicznych towarzyszą coraz większe opóźnienia i cykliczny brak regularności w publikowaniu danych dotyczących wykonania budżetu oraz manipulacje zwrotami VAT. Utrudnia to ocenę sytuacji budżetu państwa, który odpowiada za połowę wydatków publicznych w Polsce.

czytaj więcej

Komentarz FOR: Pracownicy delegowani: wspólny rynek staje się nie-wspólny

W propozycji zmian w dyrektywie o pracownikach delegowanych, która będzie tematem obrad Rady Unii Europejskiej w dniu 23 października 2017 r., chodzi nie tylko o to, że firmom z biedniejszych krajów UE, delegujących swoich pracowników, zakaże się – wbrew zasadzie swobodnego przepływu pracowników – korzystania z przewagi komparatywnej, w postaci niższych oczekiwań płacowych. Chodzi także o to, że w UE powstanie przyzwolenie na drobiazgowe urzędnicze kontrole, które będą sprawdzać, czy wszystkim pracującym w tym samym miejscu, na tym samym stanowisku wypłacana jest równa płaca.

czytaj więcej