Forum Obywatelskiego Rozwoju

W styczniu 2011 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów krytycznie odniosła się w sprawie fuzji PGE i Energi, wydając decyzję zakazującą przejęcia przez Polską Grupę Energetyczną gdańskiej spółki. PGE zaskarżyła decyzję UOKiK. W konsekwencji sporu Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że fuzja to zagrożenie dla konsumentów.

Już we wrześniu 2010 roku prof. Leszek Balcerowicz apelował przeciwko przejęciu przez Polską Grupę Energetyczną gdańskiej Energi. Ograniczenie konkurencji i jednopodmiotowy dyktat cen na rynku w konsekwencji prowadziłby do wzrostu cen i obciążenia milionów budżetów domowych.

Prof. Leszek Balcerowicz, odnosząc się krytycznie do decyzji ówczesnego Ministra Skarbu Państwa, wystosowal apel, w którym podkreślał, że jest to transakcja szkodliwa i nie należy jej przeprowadzać. Ostatecznie apel podpisało ponad 80 osób.

W apelu wystosowanym przez prof. Leszka Balcerowicza czytamy:

„Uważamy, że jest to transakcja szkodliwa i nie należy jej przeprowadzać. Wyrażamy sprzeciw wobec nacisku premiera na prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za przeciwstawianie się tej transakcji. Wzywamy rząd do poszanowania zasad nowoczesnego podziału władzy i powstrzymania się od wywierania wpływu na niezależny organ regulacyjny.”

PGE czeka na pisemne uzasadnienie wyroku. W ciągu kilku tygodni będzie wiadomo, czy złoży apelację.

Czytaj więcej na stronie serwisu Wyborcza.biz (15.05.br.)

Czytaj: Dobra decyzja UOKiK w sprawie przejęcia Energi przez PGE

Zobacz apel prof. Leszka Balcerowicza oraz listę sygnatariuszy