Forum Obywatelskiego Rozwoju

Najwięcej najlepszych uniwersytetów na świecie jest w USA. Głównym powodem dystansu polskich oraz europejskich uczelni do światowego lidera jest lepszy sposób zorganizowania uczelni amerykańskich. Nasze uczelnie źle uczą, ponieważ są źle zorganizowane. Zła organizacja ma źródło w ustawach kontrolujących najdrobniejsze aspekty działania zarówno państwowych, jak i prywatnych uczelni oraz wymuszających złe zorganizowanie naszych uczelni.

By polskie uczelnie miały szansę dołączyć do światowej czołówki, należy dokonać trzech podstawowych zmian:

  1. Umniejszyć władzę, którą profesorowie mają nad uczelniami i która pozwala uniwersytety obracać w ich prywatny folwark.
  2. Odejść od ścisłej kontroli państwa nad tym, jak uczelnie są zorganizowane, a w jej miejsce pozwolić uczelniom dostosowywać ofertę do potrzeb studentów.
  3. W miejsce darmowych dziennych studiów na państwowych uczelniach dla dzieci z przeciętnie bogatszych domów, a płatnych studiów na prywatnych uczelniach dla dzieci z przeciętnie biedniejszych domów, należy wprowadzić powszechną odpłatność wraz z systemem kredytów studenckich i stypendiów.

Każda reforma uczelni, która nie uwzględni powyższych potrzeb, będzie nieskuteczna. A bez reform opartych o powyższe potrzeby nasze uczelnie nadal będą w ogonie światowych rankingów.

W publikacji prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju przedstawia zestawienie podstawowych różnic w zorganizowaniu polskich i amerykańskich uczelni.

Autor:

Paweł Dobrowolski (e-mail: [email protected])