Forum Obywatelskiego Rozwoju

Sędziowie NSA Małgorzata Borowiec, Małgorzata Masternak-Kubiak oraz Roman Ciąglewicz wydali absurdalne i niepotrzebne postanowienie. Zamiast orzec w sprawie o udostępnienie ekspertyz, którymi posługiwał się Prezydent RP, postanowili spytać Trybunał Konstytucyjny, czy konstytucja pozwala prezydentowi utajnić ekspertyzy. W artykułach konstytucji, na które powołują się sędziowie, nie ma nic o utajnianiu. Sędziowie postulują wprowadzenie do naszego porządku prawnego „prerogatyw” prezydenta, których nie ma w przepisach, na które się powołują.

Autor:

Paweł Dobrowolski (e-mail: [email protected])