Forum Obywatelskiego Rozwoju

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała dziś decyzję zakazującą przejęcia przez Polską Grupę Energetyczną gdańskiej spółki Energa.

Przeczytaj decyzję na stronie UOKiK

Jeszcze we wrześniu 2010 roku prof. Leszek Balcerowicz wystosował apel, w którym krytycznie odniósł się do decyzji Ministra Skarbu Państwa, który wbrew wielokrotnym protestom prezes UOKiK, postanowił, że Polska Grupa Energetyczna (PGE) kupi Energę. Nowy koncern produkowałby ponad 40 proc. energii elektrycznej w kraju, panując nad więcej niż 40 proc. jej dystrybucji. Konkurencja na rynku energetycznym zostałaby ograniczona, co prowadziłoby to do podwyżek cen i obciążyłoby budżety domowe milionów rodzin.

W apelu wystosowanym przez prof. Leszka Balcerowicza, który podpisało ponad 80 osób, czytamy:

„Uważamy, że jest to transakcja szkodliwa i nie należy jej przeprowadzać. Wyrażamy sprzeciw wobec nacisku premiera na prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za przeciwstawianie się tej transakcji. Wzywamy rząd do poszanowania zasad nowoczesnego podziału władzy i powstrzymania się od wywierania wpływu na niezależny organ regulacyjny.”

Pierwsi sygnatariusze apelu:

Leszek Balcerowicz
Profesor SGH, Przewodniczący Rady Fundacji FOR, wicepremier i minister finansów 1989-1991 i 1997-2000, Prezes NBP 2001-2007

Barbara Błaszczyk
Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji CASE

Teresa Bogucka
Publicystka

Jakub Borowski
Główny Ekonomista, INVEST-BANK SA

Andrzej Cylwik
CASE, wiceprezes Urzędu Antymonopolowego w latach 1990-1995

Janusz Czapiński
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Anna Fornalczyk
Profesor, Wydział Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Prezes Urzędu Antymonopolowego w latach 1990-1995

Witold Gadomski
Publicysta, „Gazeta Wyborcza”

Stanisław Gomułka
Główny ekonomista Business Centre Club, doradca ministrów finansów w latach 1998-2001

Maciej Grelowski
Przewodniczący Rady Głównej Business Centre Club

Hubert A. Janiszewski
Wiceprezes Agencji Inwestycji Zagranicznych (1989-1990)

Janusz Jankowiak
JJ Consulting

Stefan Kawalec
Dyrektor generalny w Ministerstwie Finansów (1989-1991), wiceminister finansów (1991-1994)

Ryszard Kowalski
Członek Rady Głównej PKPP Lewiatan, prezes Związku Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa

Waldemar Kuczyński
Minister przekształceń własnościowych w rządzie T. Mazowieckiego (1990)

Witold Kwaśnicki
Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Wrocławski, prezes Oddziału Wrocławskiego PTE

Elżbieta Mączyńska
Prof. Szkoły Głównej Handlowej

Wiktor Osiatyński
Profesor prawa na Central European University w Budapeszcie, członek Rady Programowej Open Society Institute

Arkadiusz Protas
Wiceprezes Zarządu Business Centre Club

Stanisław Rudolf
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Profesor Uniwersytetu Łódzkiego

Aleksander Smolar
Prezes Fundacji Batorego, doradca ds. politycznych w rządzie T. Mazowieckiego (1989-1990) oraz ds. polityki zagranicznej w rządzie Hanny Suchockiej (1992-1993)

Janusz Steinhoff
Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej, wicepremier i minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka (1997-2001)

Tadeusz Syryjczyk
Zespół Doradców Gospodarczych TOR, minister przemysłu w rządzie T. Mazowieckiego (1989-1990), minister transportu i gospodarki morskiej w rządzie J. Buzka (1998-2000)

Piotr Szczepański
Prezes Fundacji Wspomagania Wsi

Halina Wasilewska-Trenkner
Doradca w NBP, wiceminister i minister finansów (1995-2004)

Po opublikowaniu apelu na stronie internetowej Fundacji FOR do jego sygnatariuszy dołączyło jeszcze 65 osób.

Zobacz apel oraz pełną listę sygnatariuszy

Więcej informacji:

Komunikat FOR w związku z odwołaniem prezesa UOKiK, 11.02.2014