Forum Obywatelskiego Rozwoju

Komunikat 2/2019: Postępuje monopolizacja rynku energii

Państwowa własność przedsiębiorstw zawsze stwarza konflikt interesów, stawiając państwo jednocześnie w roli tworzącego reguły funkcjonowania rynku i właściciela działających na nim firm. Ten konflikt nie jest całkowicie eliminowany przez istnienie niezależnego URE. Przykład wpisania Engie i EDF na listę spółek strategicznych przez ministra Tchórzewskiego, prawdopodobnie w celu uzyskania prawa weta przy sprzedaży ich aktywów, czy wprowadzone przez parlament zmiany we wzorze opłaty zastępczej, mające chronić państwowe spółki energetyczne przed skutkami wcześniej podpisanych kontraktów na zakup zielonych certyfikatów, pokazują dobitnie, że rządzące PiS faworyzuje państwowe spółki energetyczne.

czytaj więcej

„Wybiórczo” | Monopole w energetyce podnoszą ceny

25 maja 2018 r. średnia cena megawatogodziny energii elektrycznej w kontraktach blokowych na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie wynosiła 235,18 zł (54,6 euro). Od początku stycznia ceny wzrosły o ponad 50 proc., a od maja 2017 r. o 60 proc. Na giełdzie EPEX SPOT, która obsługuje rynki energii dnia następnego ośmiu krajów Europy Zachodniej, w tym Niemiec reprezentujące 50 proc. europejskiego zużycia energii elektrycznej, średnia cena 25 maja wynosiła 42,78 euro. Wzrost cen energii w handlu hurtowym w Polsce to skutek czynników obiektywnych (wzrostu cen nośników energii i świadectw uprawniających do emisji CO2), zjawisk zachodzących w otoczeniu Polski, na które nie mamy wpływu oraz polityki rządu PiS. 

czytaj więcej

Dobra decyzja UOKiK w sprawie przejęcia Energi przez PGE

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała dziś decyzję zakazującą przejęcia przez Polską Grupę Energetyczną gdańskiej spółki Energa. Przeczytaj decyzję na stronie UOKiK Jeszcze we wrześniu 2010 roku prof. Leszek Balcerowicz wystosował apel, w którym krytycznie odniósł się do decyzji Ministra Skarbu Państwa, który wbrew wielokrotnym protestom prezes UOKiK, postanowił, że Polska Grupa Energetyczna (PGE) […]

czytaj więcej