Forum Obywatelskiego Rozwoju

Leszek Balcerowicz: Globalizacja i jej krytycy, Liberté!

– Istnieje wiele prac na temat globalizacji, dlatego ograniczam swoje uwagi na temat tego fundamentalnie ważnego procesu do absolutnego minimum. Zamiast tego skupiam się na krytyce globalizacji. Rozróżniam trzy punkty widzenia tego procesu: ekonomiczny, polityczno-gospodarczy i moralny. Następnie pokrótce omawiam radykalny antyglobalizm w odmianach nacjonalistycznej i utopijnej – pisze Leszek Balcerowicz.

czytaj więcej

Leszek Balcerowicz: Globalization and Its Critics, 4liberty.eu

There is a massive literature on globalization (see, e.g., Bordo 2017). Therefore, I limit my comments on this fundamentally important process to a bare minimum (sect. 1). Instead I focus on the criticisms of globalization. Sect. II distinguishes three points of view of this process: economic, political economy and moral. In sect. III I briefly discuss crude anti – globalism of the nationalistic and utopian variety. Then I move to more sophisticated versions of the discussions of globalizations focusing on what I perceive to be lack of clarity, misconceptions or outright fallacies. Sect. IV deals with trade globalization and sect. V – wi th financial globalization. In sect VI I formulate some final observations and recommendations.

czytaj więcej

Wykład otwarty prof. Leszka Balcerowicza w Szczecinie

10 października 2017 r. w Szczecinie odbędzie się wykład otwarty prof. Leszka Balcerowicza „Systemy instytucjonalne i warunki życia w kraju”. Po wykładzie będzie możliwość zakupienia najnowszej książki profesora pt. „Wolność, rozwój, demokracja” w promocyjnej cenie. Zobacz WIDEO z wystąpienia Profesora. Spotkanie organizowane jest z okazji jubileuszu 25 lat działalności Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Data i godzina: […]

czytaj więcej

„Scenariusze rozwoju polskiej gospodarki” – Wykład A. Rzońcy w Poznaniu, 20.03.2017

Collegium Da Vinci oraz Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju zapraszają na wykład otwarty „Scenariusze rozwoju polskiej gospodarki”, który wygłosi dr hab. Andrzej Rzońca. Jakie są scenariusze rozwoju polskiej gospodarki oraz prognozy dotyczące wzrostu PKB, rynku pracy, eksportu i inwestycji w naszym kraju na lata 2017-2018? Jak oceniać odporność polskiej gospodarki na wstrząsy, które mogą w nią […]

czytaj więcej