Forum Obywatelskiego Rozwoju

Z najeźdźcą nie robi się interesów

Współpraca z Rosją nie stanowi już ryzyka prawnego ze względu na sankcje, nie jest też kwestią tylko z zakresu odpowiedzialności biznesu. W tej chwili staje się o wiele bardziej fundamentalną sprawą moralności – piszą Andrij Bojtsun, Dmytro Jabłonowśkyj i Ołeksandr Łysenko.

czytaj więcej

Ułatwienie dostępu do zawodów regulowanych – skuteczna pomoc dla obywateli Ukrainy i polskiej gospodarki

W środę 2 marca na stronach rządowych pojawiła się informacja o rozpoczęciu prac nad projektem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projekt ten stanowi dobrą okazję do przeprowadzenia koniecznej liberalizacji w zakresie uznawania kwalifikacji dot. wykonywania zawodów regulowanych zdobytych w Ukrainie. Po wpłynięciu projektu do Sejmu w dniu 7 marca zmiany w zakresie zawodów regulowanych okazały się dalece niewystarczające.

czytaj więcej

Bezpieczeństwo to nie tylko czołgi i armaty. 7 kluczowych kwestii

Wojna w Ukrainie będzie oddziaływała na sytuację społeczno-gospodarczą Polski wieloma kanałami zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. W najbliższym czasie czekają nas zjawiska bliskie stagflacji: osłabienie wzrostu gospodarczego i jeszcze wyższa inflacja, nawet dwucyfrowa. Krótkookresowe perspektywy są trudna. Gospodarka będzie daleka od zrównoważenia i podatna na zawirowania. Wszyscy mamy nadzieję, że wojna szybko się skończy. Ale wywoła ona zmiany w wielu obszarach. Być może rozpocznie się nowa „zimna wojna”, która dla Polski będzie oznaczała konieczność funkcjonowania w warunkach permanentnego zagrożenia militarnego ze strony agresywnego sąsiada. Dlatego wzmocnienie bezpieczeństwa kraju musi być kompleksowe – konieczne jest szersze spojrzenie, konieczne są trwałe rozwiązania systemowe, w tym również w perspektywie średnio- i długoterminowej.

czytaj więcej

FOR: 30 lat po Okrągłym Stole. Jak żyje się w Polsce – w porównaniu do USA i Ukrainy, Super Express

Od rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu minęło dokładnie 30 lat.Ówczesny poziom życia Polaków wynosił zaledwie 23 proc. poziomu życia mieszkańców Stanów Zjednoczonych (podobnie jak w 1913 r.).Dzięki transformacji gospodarczej, naszej pracy i przedsiębiorczości, w 2018 roku osiągnęliśmy 51 proc. poziomu współczesnych Amerykanów – informuje w komunikacie Forum Obywatelskiego Rozwoju.

czytaj więcej