Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza:

  • Działania ustawodawcze polegające na wprowadzaniu furtek dla zapewnienia bezkarności urzędniczej w czasie trwającego kryzysu humanitarnego, wojennego i pandemicznego należy jednoznacznie ocenić jako sprzeczne z zasadą legalizmu w demokratycznym państwie prawa.

  • Proponowana treść nowego art. 26a, który ma być dodany do Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, potencjalnie stanowi wykorzystanie wojny w Ukrainie do zwolnienia z odpowiedzialności urzędników odpowiedzialnych np. za wybory kopertowe.

  • Zasada legalizmu wynikająca z art. 7 Konstytucji RP wyklucza możliwość stosowania dobrodziejstwa stanu wyższej konieczności do działań organów władzy publicznej i ich przedstawicieli – zobowiązanych do działania na podstawie i w granicach prawa.

  • Rządzący kilkukrotnie w trakcie trwania pandemii próbowali wprowadzać wyłączenie odpowiedzialności karnej urzędników działających zgodnie z wolą władzy.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autorki:

Eliza Rutynowska, prawniczka FOR
[email protected]