Forum Obywatelskiego Rozwoju

2021-03-28

Partnerzy Komitetu Obrony Sprawiedliwości oraz Krakowski Instytut Prawa Karnego i Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris” a także ponad 60 akademików z całej Europy, zajmujących się prawem Unii i prawami człowieka, piszą do Komisji Europejskiej w sprawie pilnego skierowania do TSUE skargi ws. Izby Dyscyplinarnej i „ustawy kagańcowej”.

28 marca 2021 r.

Ursula von der Leyen
Przewodnicząca Komisji Europejskiej

Věra Jourová
Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

Didier Reynders
Członek Komisji Europejskiej

Szanowna Pani Przewodnicząca,
Szanowna Pani Wiceprzewodnicząca,
Szanowny Panie Komisarzu,

W nawiązaniu do listu ponad 5000 sędziów i prokuratorów z państw Unii Europejskiej z grudnia 2020 roku, jako przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych i akademicy z całej Europy, zajmujący się prawem Unii i prawami człowieka, po raz kolejny piszemy do Państwa w związku z kryzysem praworządności w Polsce. Doszliśmy do etapu, w którym niezależnym sędziom grozi się zarzutami karnymi i wykorzystaniem środków przymusu za próby stosowania prawa Unii i orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. Wobec tego zwracamy się do Państwa z prośbą o natychmiastowe przyjęcie konkretnych środków prawnych, które pozwolą powstrzymać dalszą destrukcję rządów prawa w Polsce.

W szczególności zwracamy się z prośbą o jak najszybsze skierowanie skargi do Trybunału Sprawiedliwości dotyczącej „ustawy kagańcowej” i funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej, wraz z kompleksowym wnioskiem o pilne zarządzenie środków tymczasowych. W dalszej części listu przedstawiamy dokładną treść takiego wniosku oraz argumenty potwierdzające jego zasadność.

Pod koniec lutego 2021 roku upłynął termin wyznaczony przez Komisję w dodatkowej uzasadnionej opinii skierowanej do polskiego rządu, dotyczącej „ustawy kagańcowej” oraz zawieszonej Izby Dyscyplinarnej. Pomimo tego polski rząd nie zaprzestał systemowego naruszania prawa Unii i ignorowania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. 

Pełna treść listu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.