Forum Obywatelskiego Rozwoju

Prof. Leszek Balcerowicz bierze udział w trzydniowym spotkaniu Grupy Trzydziestu (G30) w Londynie.

G30 to międzynarodowa organizacja, którą tworzą wybitni przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz sektora publicznego. Należy do niej Prezes Europejskiego Banku Centralnego, Mario Draghi, przedstawiciele narodowych banków Szwajcarii, Anglii, Włoch, Izraela, Kanady, Chin i Japonii, profesorowie ekonomii i prezesi międzynarodowych firm. Prof. L. Balcerowicz jest jedynym członkiem G30 z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Członkowie G30 dwa razy w roku dyskutują o najważniejszych sprawach międzynarodowej gospodarki i finansów. Poprzez analizy i rekomendacje wpływają na decyzje instytucji finansowych. W Londynie (w dniach 31 maja – 2 czerwca br.) omówią wyzwania i perspektywy stojące przed strefą euro, a także sytuację w krajach rynków wschodzących, w tym Afryki.

Więcej informacji o G30