Forum Obywatelskiego Rozwoju

Dr Simeon Djankov w Forum Obywatelskiego Rozwoju, 13. czerwca

Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych zorganizowały konferencję prasową Dr. Simeona Diankowa- wykładowcy Harvard Kennedy School of Government, przewodniczącego Rady EBOiR, twórcy Doing Business – projektu Banku Światowego, byłego wicepremiera i ministra finansów Bułgarii (2009-2013) W konferencji udział wzięli: prof. Leszek Balcerowicz – przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju prof. Ewa Balcerowicz – […]

czytaj więcej

Niech Bułgaria będzie nam przykładem

Dawid Samoń Trybunał Konstytucyjny Republiki Bułgarii 31 maja br. orzekł o niekonstytucyjności przeniesienia środków zgromadzonych w zawodowych funduszach emerytalnych do Narodowego Instytutu Ubezpieczeń Społecznych (odpowiednik polskiego ZUS-u). Wniosek o niekonstytucyjności wprowadzonych zmian złożony został przez 52 parlamentarzystów. Przypadek wydaje się być istotny na kanwie ostatniego zamieszania wokół konstytucyjności ustawy obniżającej składkę odprowadzaną do II filaru […]

czytaj więcej