Forum Obywatelskiego Rozwoju

Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych zorganizowały konferencję prasową Dr. Simeona Diankowa- wykładowcy Harvard Kennedy School of Government, przewodniczącego Rady EBOiR, twórcy Doing Business – projektu Banku Światowego, byłego wicepremiera i ministra finansów Bułgarii (2009-2013)

W konferencji udział wzięli:

  • prof. Leszek Balcerowicz – przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju
  • prof. Ewa Balcerowicz – przewodnicząca Rady CASE

Termin: czwartek, 13 czerwca br., godz. 11.00

Miejsce: siedziba FOR, Al. Szucha 2/4 lok. 20, Warszawa

Tematy konferencji:

  • Unia Europejska – problemy i reformy (EU – problems and reforms)
  • Osiągnięcia gospodarcze Bułgarii (Economic performance of Bulgaria)

Simeon Diankow – ekonomista bułgarski, obecnie związany z Kennedy School of Government Uniwersytetu Harvarda w Bostonie. Przewodniczący Rady Dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) z siedzibą w Londynie. Od lipca 2009 r. do marca 2013 r. wicepremier i minister finansów Bułgarii w rządzie Bojki Borysowa.
Przed objęciem funkcji rządowych był głównym ekonomistą w biurze wiceprezesa Banku Światowego ds. sektora prywatnego i finansów. W ciągu 14 lat pracy w BŚ (1995-2009) przygotowywał regionalne umowy w sprawie handlu w Afryce Północnej, zajmował się restrukturyzacją i prywatyzacją przedsiębiorstw w krajach transformacji, corporate governance w Azji Wschodniej i reformami regulacyjnymi w wielu krajach na świecie.

Simeon Diankow jest twórcą projektu corocznych raportów Doing Business, najsłynniejszej publikacji Banku Światowego. Pomysł stworzenia takiej cyklicznej publikacji powstał w efekcie pracy badawczej prowadzonej wspólnie z profesorem Andrejem Shleiferem na Uniwersytecie Harvarda. Inspiracją były również doświadczenia S. Diankowa wynikające z badań nad przeregulowanymi gospodarkami socjalistycznymi.
Przed przejściem do BŚ pracował na Uniwersytecie Michigan, gdzie w 1997 r. obronił pracę doktorską. Absolwent Instytutu Ekonomicznego w Sofii im. K. Marksa (obecnie Uniwersytet Gospodarki Narodowej i Światowej) (1989-1992), który ukończył z najwyższą notą.
W trakcie pracy na Uniwersytecie Michigan oraz w Banku Światowym opublikował ponad 70 artykułów w periodykach naukowych (m.in. w American Economic Review, Quarterly Journal of Economics, Journal of Political Economy, Journal of Finance, Journal of Financial Economics). Jest współredaktorem książki Resolution of Financial Crises (S. Diankow, S. Claessens, A. Mody).

Czytaj więcej: