Forum Obywatelskiego Rozwoju

2011-08-05


Do pobrania:

Analiza 3/2011: Mniejsze zło nie przeszło [PDF, 230 KB]


Autor: Dawid Samoń

Kryzys gospodarczy mocniej uderzył w gospodarkę Bułgarii niż Polski. W obliczu kryzysu rząd Bułgarii dokonał zmian w systemie emerytalnym, które były mniej niekorzystne dla obywateli niż te wprowadzone przez polski rząd. Mimo to Trybunał Konstytucyjny Bułgarii stwierdził, że wprowadzone prawo jest niezgodne z Konstytucją.

Synteza:

  • Bułgaria w 2009 r. była w recesji (-5,5% PKB), natomiast w 2010 r. odnotowała słaby wzrost (0,15% PKB), podczas gdy Polska rozwijała się w tempie odpowiednio: 1,7% PKB i 3,5% PKB.
     
  • Mimo recesji rząd Bułgarii nie zmniejszył składki do filaru kapitałowego systemu emerytalnego, a w Polsce, gdzie recesja nie wystąpiła, składkę zmniejszono.
     
  • Zmiany w systemie emerytalnym w Bułgarii są mniej niekorzystne dla obywateli (dotkną ok. 20 tys. osób, w Polsce – 14 mln), jednak Trybunał Konstytucyjny Bułgarii stwierdził, że wprowadzone prawo jest niezgodne z Konstytucją.

Kontakt do autora:
Dawid Samoń
[email protected]