"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2013-09-09

Analiza 11/2013: Iluzja konsultacji społecznych w "debacie" o konieczności reformy systemu emerytalnego

Analiza 11/2013: Iluzja konsultacji społecznych w

Synteza

1. Zamiast "Przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego" w rozumieniu art. 32 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych mieliśmy do czynienia co najwyżej z propozycją "Przeglądu…" autorstwa Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Finansów. Dokument nie został do tej pory oficjalnie przyjęty przez Radę Ministrów.

2. Przedstawiciele rządu nie postępowali w zgodzie z Regulaminem Rady Ministrów ogłaszając „konsultacje społeczne” na temat "Przeglądu…" bez podstawy do ich rozpoczęcia w formie aktu normatywnego czy oficjalnego dokumentu rządowego.

3. Zadeklarowane przez przedstawicieli rządu „konsultacje społeczne” na temat "Przeglądu…" nie przebiegają zgodnie z dokumentem „Konsultacje społeczne – jak sprawić by były lepsze. Propozycja Kodeksu Konsultacji i ścieżka wdrożenia”, zaakceptowanym przez Radę Ministrów.

4. "Przegląd…" przed oficjalnym przyjęciem przez Radę Ministrów powinien zostać poprawiony tak by rzetelnie analizował w całości polski system emerytalny, nie zaś koncentrował się wyłącznie na drugim filarze. Naprawy wymaga przede wszystkim filar ZUS-owski (pierwszy) – w aspekcie funkcjonowania licznych i kosztownych przywilejów emerytalnych. Wyeliminować należy znajdujące się w projekcie "Przeglądu…" manipulacje i błędy merytoryczne. Autorzy raportu powinni wycofać się z próby nacjonalizacji oszczędności emerytalnych milionów Polaków i demontażu systemu emerytalnego opartego na dwóch obowiązkowych filarach. Propozycja zmian w systemie emerytalnym przedstawiona przez Premiera na konferencji prasowej 4 września br. oznacza właśnie taką nacjonalizację i stopniowy demontaż systemu zgodnie z zapowiedziami w "Przeglądzie…" z czerwca 2013 r.

Zachęcam również do obejrzenia komentarza autora na temat analizy

Zobacz więcej:

FOR: dotychczasowe konsultacje ws. zmian w OFE nieprawidłowe, Newseria.pl

Kontakt do autora:
Marek Tatała
e-mail: [email protected], tel.: +48 725 212 552