Forum Obywatelskiego Rozwoju

Sprawdź Podatki

Miliardy i miliony złotych o które toczą się dyskusje w Sejmie, dla większości Polaków są kwotami abstrakcyjnymi. Jednocześnie, na co dzień płacimy znacznie bardziej namacalne podatki, co jest powodem do licznych narzekań. Dlatego Forum Obywatelskiego Rozwoju przygotowało  Kalkulator Podatkowy, dzięki któremu każdy może oszacować, ile pieniędzy w postaci różnego rodzaju podatków i składek, płaci na utrzymanie państwa. Narzędzie […]

czytaj więcej

Rachunek od państwa

Od kilku lat Forum Obywatelskiego Rozwoju dorocznie przedstawia „Rachunek od państwa”, który przystępnie pokazuje strukturę wydatków naszego państwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski. Rozliczając PIT widzimy ile podatku dochodowego musieliśmy zapłacić w minionym roku. Jeśli przygotowując rozliczenie podatków dojdziemy do wniosku, że są one za wysokie, warto się zastanowić na co państwo polskie wydaje […]

czytaj więcej

Licznik Długu Publicznego

Dlaczego powinniśmy interesować się długiem publicznym? Prawie bilion złotych wciąż rosnącego długu publicznego dla większości z nas jest kwotą abstrakcyjną. Musimy jednak mieć świadomość, że to co się dzieje z długiem publicznym ma silny wpływ na naszą gospodarkę, a przez to także na nasz poziom życia. Po pierwsze wyższy dług publiczny, to większe ryzyko kryzysu finansów […]

czytaj więcej

Rule of Law in Poland

Większość parlamentarna, która sprawuje w Polsce władzę od 2015 roku, po wygraniu wyborów rozpoczęła przejmowanie politycznej kontroli nad wymiarem sprawiedliwości. W orbicie jej działań znalazły się kluczowe instytucje państwa prawa: Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa, sądy powszechne i prokuratura. Władza stosuje też środki nacisku wobec sędziów i prokuratorów. W ocenie Komisji Weneckiej Rady Europy, […]

czytaj więcej

FOR o zakazie handlu w niedziele

Forum Obywatelskiego Rozwoju bierze udział w dyskusji na temat zakazu handlu w niedziele już od 2016 roku. W naszych publikacjach wielokrotnie wskazywaliśmy na szkodliwość rozwiązania forsowanego przez komitet skupiony wokół „Solidarności” – szkodliwość zarówno samej idei zakazania handlu w niedzielę, jak i jakości ustawy go wprowadzającej. Zakaz handlu w niedziele uderza w wolność ludzi jako […]

czytaj więcej