Forum Obywatelskiego Rozwoju

Analiza CEP: Creditworthiness trends of the eurozone countries 2017

Centrum für Europäische Politik zaprezentowało najnowszą wersję swojego cyklicznego raportu na temat wiarygodności kredytowej państw strefy euro, prezentującą dane za pierwszą połowę 2016 roku (w analizie pominięto Irlandię i Maltę ze względu na niedostępność adekwatnych statystyk). 6 na 17 analizowanych krajów unii walutowej zostało oznaczonych „czerwonym światłem”, które jest równoznaczne z „silnie ugruntowanym spadkiem wiarygodności […]

czytaj więcej

Analiza CEP: Digital Cross-Border Transmission of TV and Radio

Centrum für Europäische Politik dokonało analizy projektu unijnego rozporządzenia, które miałoby według Komisji Europejskiej ułatwić transgraniczny przepływ cyfrowych treści radiowych i telewizyjnych na terenie Unii. Projekt Komisji stanowi element budowy tzw. jednolitego rynku cyfrowego – istotnego i niezmiernie potrzebnego komponentu wspólnego rynku Unii Europejskiej. Eksperci niemieckiego think-tanku zgadzają się, że rozporządzenie przyniosłoby ważne ułatwienia. Z […]

czytaj więcej

Analiza CEP: Energy Efficiency Directive

Eksperci Centrum für Europäische Politik zbadali projekt nowelizacji unijnej dyrektywy o efektywności energetycznej. Ich opinia jest jednoznacznie negatywna: „Im większy jest poziom celu efektywności energetycznej, tym większe staje się ryzyko nieudolnych, centralnie planowanych przez państwo oszczędności energii, które są dokonywane dla realizacji samego celu” – zauważają autorzy. Według think-tanku wprowadzenie w Unii Europejskiej obowiązku zmniejszenia […]

czytaj więcej

Analiza CEP: Ukraine Plus as a model for Brexit

Pod koniec stycznia Centrum für Europäische Politik opublikowało analizę, w której przewidywane są możliwe skutki negocjacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską dotyczące wyjścia Londynu z UE. Autorzy analizy, Urs Pötzsch i Bert Van Roosebeke, nawiązują bezpośrednio do szczegółów tzw. Brexitu ujawnionych niedawno przez premier Wielkiej Brytanii Theresę May. „Porozumienie Unii Europejskiej z Ukrainą jest […]

czytaj więcej

Analiza CEP: Posting of Workers

Centrum für Europäische Politik przeanalizowało projekt dyrektywy o delegowaniu pracowników, który ma ustanowić zasadę „równej płacy za taką samą pracę w takim samym miejscu”: pracownicy delegowani np. z Polski do Niemiec mają otrzymywać płacę nie niższą niż pracownicy miejscowi. Projekt ten wzbudza liczne kontrowersje, ponieważ ogranicza przewagę konkurencyjną pracowników z państw Europy Środkowo-Wschodniej, i spotkał […]

czytaj więcej

Analiza CEP: Cooperation on Consumer Protection

Eksperci Centrum für Europäische Politik zbadali przedstawiony przez Komisję Europejską projekt unijnego rozporządzenia, które ustanawia obowiązek współpracy między władzami państw członkowskich w celu zwalczania naruszeń unijnych praw chroniących konsumenta. Analitycy CEP przyznają, że taka międzynarodowa współpraca rzeczywiście może zwiększać ochronę praw konsumenckich, a jednocześnie może zwalniać pojedyncze państwa od nadmiaru działań związanych z ochroną konsumenta. […]

czytaj więcej