Forum Obywatelskiego Rozwoju

Analiza CEP: Resrukturyzacja przedsiębiorstw

W najnowszej analizie CEP pt. Restrukturyzacja przedsiębiorstw eksperci omawiąją Zieloną Księgę w której Komisja Europejska zaprasza do dyskusji na temat działań możliwych do podjęcia przez rządy w celu wsparcia procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw. Eksperci uważają, że zalecenie Komisji, by w czasie kryzysu wszystkie Państwa Członkowskie wykorzystywały takie instrumenty, jak: systemy skróconego czasu pracy, rachunki czasu pracy […]

czytaj więcej

Analiza CEP: Pakt fiskalny

W ostatniej analizie pt. „Pakt fiskalny” eksperci CEP omawiają propozycje Komisji Europejskiej, które mają wzmocnić dyscyplinę budżetową oraz lepiej koordynować politykę gospodarczą. Eksperci uważają, że wyznaczone cele i większość uzgodnionych rozwiązań – w szczególności te dotyczące wprowadzenia krajowych hamulców długu i ułatwiające nakładanie sankcji w procedurze nadmiernego deficytu– są krokiem w dobrym kierunku Polecamy również […]

czytaj więcej