Forum Obywatelskiego Rozwoju

STANOWISKO Forum Obywatelskiego Rozwoju w sprawie propozycji wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie

Ograniczanie wolności jest w Polsce dopuszczalne jedynie wtedy, gdy jest to konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. Ciężar udowodnienia, że kryteria te są spełnione spoczywa zawsze na tym, kto chce wolność ograniczyć. W przypadku nocnego zakazu sprzedaży […]

czytaj więcej

Analiza 2/2024: Zamiast własności państwowej w gospodarce: kontrola inwestycji, złote weto, regulacje

Synteza: W debacie publicznej regularnie można spotkać się z poparciem dla szerokiego udziału własnościowego państwa w gospodarce z uwagi na konieczność ochrony strategicznych interesów państwa, w tym bezpieczeństwa i porządku publicznego[1]. Politycy regularnie sięgają po argument, że prywatyzacja spółek z udziałem Skarbu Państwa doprowadziłaby do ich przejęcia przez podmioty wrogie polskim interesom[2], a raport Ministerstwa […]

czytaj więcej

Komunikat 6/2024: Mrożenie cen nie uratuje polskiej energetyki

W obliczu kryzysu energetycznego, zaniedbania polityków w zakresie rozwoju i modernizacji polskiego sektora energetycznego stają się coraz bardziej widoczne. Mrożenie cen prądu to rozwiązanie kosztowne i krótkoterminowe, wynikające z zaniedbań w obszarze. Polski miks energetyczny, nadmiernie zależny od węgla, wymaga zdecydowanych działań modernizacyjnych, które jednak w obliczu obecnej polityki są systematycznie opóźniane. Za szczególnie priorytetowy […]

czytaj więcej

Polityka publiczna oparta na dowodach. Ocena Polski

Tworzenie polityk publicznych opartych na dowodach (evidence-based policy making, EBPM) to w najszerszym znaczeniu sformalizowany proces, w którym władza angażuje wysokiej jakości zasoby celem wywołania pożądanych przez nią zmian świecie realnym. Bardziej szczegółowo jest to podejście, w którym interwencje państwa (bądź ich brak) uzasadnione są rzetelnymi danymi z różnych źródeł, w tym od samych obywateli. […]

czytaj więcej

Rządowe programy wsparcia dla firm w ramach tarcz Polskiego Funduszu Rozwoju tworzą problemy dla przedsiębiorstw oraz sądów administracyjnych – Piotr Oliński, Podatki.biz

– Na podstawie nowego przepisu PFR powierzono realizację programów „tarcza”, w ramach których spółka przyznawała przedsiębiorcom subwencje. W efekcie spółka prawa handlowego realizowała zadania z zakresu administracji publicznej na podstawie umów cywilnoprawnych – informuje Piotr Oliński, analityk prawny Fundacji FOR.

czytaj więcej

FOR razem z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą

Forum Obywatelskiego Rozwoju i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza podpisały porozumienie o współpracy. W praktyce chodzi o wzajemną pomoc w zakresie sporządzania raportów, wniosków, analiz i innych dokumentów oraz realizacji celów statutowych obu organizacji.

czytaj więcej

Nowy projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej prowadzi do zwiększenia zakresu arbitralności władzy w stanach nadzwyczajnych

Na początku września na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowej ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Projekt zastąpić ma dotychczasowe regulacje ustawowe: ustawę o stanie klęski żywiołowej, ustawę o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, praw człowieka i obywatela (w części dotyczącej stanu klęski żywiołowej) oraz ustawę o zarządzaniu kryzysowym i ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

czytaj więcej