Forum Obywatelskiego Rozwoju

Forum Obywatelskiego Rozwoju i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza podpisały porozumienie o współpracy. W praktyce chodzi o wzajemną pomoc w zakresie sporządzania raportów, wniosków, analiz i innych dokumentów oraz realizacji celów statutowych obu organizacji.

FOR i PUIG zobowiązały się również do wymiany wiedzy eksperckiej, organizacji wspólnych konferencji, seminariów i szkoleń, informowania się o podejmowanych przez każdą ze stron działaniach, wymiany materiałów informacyjnych i publikacji, a także promocji samego porozumienia.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG) to jedna z najstarszych bilateralnych izb gospodarczych w Polsce. Działa na rzecz rozwoju polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych oraz kulturalnych już od 1992 roku. Doświadczenie i wiedza połączona z profesjonalnym podejściem do partnerów biznesowych pozwala z powodzeniem reprezentować firmy zrzeszone w Izbie oraz realizować wizję sprawnej i efektywnej współpracy gospodarczo-kulturalnej.

Porozumienie podpisał prezes Fundacji FOR dr Sławomir Dudek oraz Prezes PUIG Jacek Piechota.