Forum Obywatelskiego Rozwoju

Raport „Wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej” zespołu Leszka Balcerowicza

W środę, 16 października w Brukseli miała miejsce prezentacja raportu opracowanego przez Leszka Balcerowicza, Lecha Kalinę, Aleksandra Łaszka i Andrzeja Rzońcę, na zaproszenie uznanego brukselskiego think tanku Lisbon Council. Raport i prezentacja były poświęcone problemom ze wzrostem gospodarczym w Unii Europejskiej. Autorzy przedstawili też propozycje, które wzmocniłyby stabilność i wzrost gospodarki europejskiej. Raport m.in. krytycznie […]

czytaj więcej

Analiza CEP: Jednolity rynek dla produktów ekologicznych

W ostatniej analizie pt. Inwestycje społeczne eksperci podejmują temat zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie stosowania wspólnych metod pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i przedsiębiorstw  oraz informowania o niej. Zdaniem ekspertów, ujednolicone, unijne metody porównawczej analizy efektywności środowiskowej mogą zmniejszyć bariery handlowe i wzmocnić konkurencję na jednolitym rynku. Jednakże przestrzegają, że przedsiębiorcy będą musieli […]

czytaj więcej

Analiza CEP: Wzmocniona współpraca w dziedzinie podatku od transakcji finansowych

W ostatniej analizie pt. Wzmocniona współpraca w dziedzinie podatku od transakcji finansowych eksperci omawiają wniosek Komisji Europejskiej dotyczący wdrożenia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych, który to podatek miałby zapewnić dochody i zwiększyć stabilność rynków finansowych. Zdaniem ekspertów FTT spełni swój cel fiskalny i zapewni spodziewane dochody. Jednakże FTT nie osiągnie innych stawianych […]

czytaj więcej