Forum Obywatelskiego Rozwoju

2013-10-17

W środę, 16 października w Brukseli miała miejsce prezentacja raportu opracowanego przez Leszka Balcerowicza, Lecha Kalinę, Aleksandra Łaszka i Andrzeja Rzońcę, na zaproszenie uznanego brukselskiego think tanku Lisbon Council. Raport i prezentacja były poświęcone problemom ze wzrostem gospodarczym w Unii Europejskiej.

Autorzy przedstawili też propozycje, które wzmocniłyby stabilność i wzrost gospodarki europejskiej. Raport m.in. krytycznie odnosi się do postulatów odsuwania w czasie naprawy finansów publicznych. Kwestionuje także popularną tezę, jakoby to ograniczenie budżetu było przyczyną obecnych problemów ze wzrostem w Europie.

Autorzy zwracają także uwagę na narastające w czasie ryzyka i koszty kontynuowania polityki łatwego pieniądza przez banki centralne. Wskazują oni, że w krajach, które przed kryzysem miały olbrzymie deficyty obrotów bieżących, nastąpiła znacząca poprawa. Jednak tylko te kraje, które szybko wprowadziły bardziej zdecydowane programy dostosowawcze (np. kraje nadbałtyckie), powróciły już na ścieżkę wzrostu.