Forum Obywatelskiego Rozwoju

SYNTEZA

  • Popularny mit głosi, że najlepszym lekarstwem na bolączki polskiego systemu edukacji jest zwiększenie środków finansowych, w tym przede wszystkim wynagrodzeń nauczycieli. Mało mówi się za to o efektywności ich wykorzystania. Zagadnienia nauczycielskich pensji nie da się jednak rozpatrywać w oderwaniu od pytania, czy system wynagrodzeń premiuje najlepszych nauczycieli, czy motywuje ich do pracy i świadczenia naszym dzieciom edukacyjnych usług na coraz wyższym poziomie.
  • Nauczyciele różnią się znacznie i te różnice w olbrzymi sposób wpływają na wyniki ich wychowanków. Wyniki badań pokazują, że najbardziej efektywni pedagodzy potrafią w przeciągu jednego roku wyprowadzić ucznia zagrożonego z danego przedmiotu do poziomu, w którym jego wiedza uznawana jest za zaawansowaną. Badania pokazują też, że to, czy nauczyciel efektywnie wykonuje swój zawód, ma większe znaczenie dla rozwoju i wyników edukacyjnych dziecka niż pochodzenie, rasa, status społeczno-ekonomiczny rodziny, czy jego wcześniejsze osiągnięcia.
  • W debacie o polskim systemie edukacji brakuje rozmowy, jak powiązać w większym stopniu wyniki pracy nauczycieli z ich wynagrodzeniami i jak premiować najlepszych nauczycieli .
  • Brakuje też rozmowy o tym, jak oceniać pracę nauczycieli, stąd warto też dyskutować o możliwości zastosowania metody Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD), coraz powszechniej stosowanej na świecie, jako elementu oceny pracy nauczycieli.

Komentarz autora do publikacji (wideo):

Kontakt do autora:
Lech Kalina
e-mail: [email protected]