Forum Obywatelskiego Rozwoju

Analiza CEP: „Prawo do podstawowego rachunku bankowego, przenoszenie rachunków i opłaty za prowadzenie”

W najnowszej analizie pt. „Prawo do podstawowego rachunku bankowego, przenoszenie rachunków i opłaty za prowadzenie” Komisja Europejska przedstawia swój projekt, w którym chce, by: wszyscy konsumenci mieli prawo do posiadania podstawowego konta bankowego, przenoszenie rachunków było łatwiejsze, a opłaty za ich prowadzenie łatwiejsze do porównania. Zdaniem ekpertów, zmniejszenie barier w przenoszeniu rachunków oraz łatwiejszy dostęp […]

czytaj więcej

Analiza CEP: Zarządzanie reformami polityki gospodarczej

W ostatniej analizie pt. Zarządzanie reformami polityki gospodarczej omawiany jest projekt Komisji Europejskiej, która zamierza ściślej niż dotychczas nadzorować kształt reform gospodarczych w Państwach Członkowskich m.in, poprzez wprowadzenie tzw. „Instrumentu na rzecz konwergencji i konkurencyjności”. Według ekspertów,  obecnie państwa strefy euro ponoszą odpowiedzialność za inne państwa z tej strefy, na których politykę nie mają żadnego wpływu. Proponowane […]

czytaj więcej

Analiza CEP: Mapa drogowa ku „rzeczywistej” Unii Gospodarczej i Walutowej

W ostatniej analizie pt. Mapa drogowa ku „rzeczywistej” Unii Gospodarczej i Walutowej eksperci omawiają  wspólny projekt czterech szefów Rady Europejskiej, Komisji, Eurogrupy i Europejskiego Banku Centralnego, który to ma zagwarantować w przyszłości stabilność i integralność strefy euro. Zdaniem ekspertów kwestia wiarygodnych regulacji dotyczących niewypłacalności i uporządkowanej likwidacji banków ma kluczowe znaczenie. Jednakże instytucje finansowe wciąż […]

czytaj więcej