Forum Obywatelskiego Rozwoju

Analiza CEP: Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja banków objętych jednolitym mechanizmem nadzorczym

W najnowszej analizie pt. „Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja banków objętych jednolitym mechanizmem nadzorczym (Mechanizm SRM)” przedstawiony jest projekt zmiany Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, który zakłada, że to Komisja oraz Rada mają podejmować decyzje w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków w krajach objętych mechanizmem SRM. Część kosztów tego procesu będzie wobec tego finansował Fundusz […]

czytaj więcej

Analiza CEP: Ocena oddziaływania na środowisko

W ostatniej analizie pt. Ocena oddziaływania na środowisko eksperci komentują projekt Komisji Europejskiej dotyczący ulepszenia ochrony środowiska. Zmienione przepisy miałyby obejmować publiczne i prywatne projekty inwestycyjne, które „mogą mieć znaczący wpływ na środowisko”, w związku z czym  przed otrzymaniem zezwolenia na inwestycję muszą uzyskać Ocenę Oddziaływania na Środowisko (OOŚ). Zdaniem ekspertów, ujednolicenie przepisów dotyczących OOŚ […]

czytaj więcej

Taxation in Europe – Raport IREF

Fundacja FOR poleca najnowszą publikację francuskiego Instytutu Badań nad Gospodarką i Polityką Fiskalną (IREF) pt. Taxation in Europe. Autorami rozdziału dotyczącego Polski są ekonomiści FOR: Jarosław Kantorowicz i Aleksander Łaszek. Piąty rok z rzędy IREF (francuski Instytut Badań nad Gospodarką i Polityką Fiskalną) opublikował porównania międzynarodowe dotyczące polityki fiskalnej zatytułowane Taxation in Europe. Analiza za […]

czytaj więcej

PKO BP: państwowa karuzela prezesów

Według badań w spółkach Skarbu Państwa stanowisko prezesa jest najmniej stabilne. W latach 2004-2009 przeciętny staż na stanowisku prezesa w spółkach prywatnych wynosił ponad 5 lat, a w kontrolowanych przez Skarb Państwa niecałe 2 lata. Do tego samego wniosku dochodzimy analizując rotację prezesów w pięciu największych bankach w Polsce. W ciągu ostatniej dekady bankiem PKO […]

czytaj więcej