Forum Obywatelskiego Rozwoju

W ostatniej analizie pt. Ocena oddziaływania na środowisko eksperci komentują projekt Komisji Europejskiej dotyczący ulepszenia ochrony środowiska. Zmienione przepisy miałyby obejmować publiczne i prywatne projekty inwestycyjne, które „mogą mieć znaczący wpływ na środowisko”, w związku z czym  przed otrzymaniem zezwolenia na inwestycję muszą uzyskać Ocenę Oddziaływania na Środowisko (OOŚ).

Zdaniem ekspertów, ujednolicenie przepisów dotyczących OOŚ w ramach procedury udzielania zezwolenia na inwestycję może zapobiec konkurencji między państwami, mającej negatywny wpływ na środowisko. Jednakże OOŚ powinna być ograniczona do tych aspektów środowiska, na które planowany projekt faktycznie będzie miał wpływ. 

Polecamy także artykuł red. Krzysztofa Szwałka dotyczący opublikowanej analizy – Obowiązki inwestorów, który ukazał się w Rzeczpospolitej.

Analiza ukazała się w ramach cyklu „Monitoring Projektów Prawa Gospodarczego Unii Europejskiej”   realizowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju i Centrum für Europäische Politik.