Forum Obywatelskiego Rozwoju

Według badań w spółkach Skarbu Państwa stanowisko prezesa jest najmniej stabilne.

W latach 2004-2009 przeciętny staż na stanowisku prezesa w spółkach prywatnych wynosił ponad 5 lat, a w kontrolowanych przez Skarb Państwa niecałe 2 lata.

Do tego samego wniosku dochodzimy analizując rotację prezesów w pięciu największych bankach w Polsce.

W ciągu ostatniej dekady bankiem PKO BP, w którym Skarb Państwa posiada prawie 41 proc. akcji, a kolejne 10,25 proc. akcji państwowy BGK, zarządzało aż ośmiu prezesów. W tym samym okresie czasu w bankach prywatnych urzędowało przeciętnie od dwóch do trzech prezesów.

Zobacz zestawienie przygotowane przez Jarosława Kantorowicza z Fundacji FOR