Forum Obywatelskiego Rozwoju

Komunikat 18/2024: Rachunek od państwa za 2023 rok

W 2023 roku wydatki publiczne w przeliczeniu na jednego mieszkańca przekroczyły 42 tys. zł, a w przeliczeniu na jednego pracującego wyniosły prawie 100 tys. zł. Wydatki publiczne są finansowane albo z płaconych przez nas podatków (danin), albo z emitowanego przez państwo długu (który oznacza wyższe podatki lub inflację w przyszłości). Wielu ludzi, domagając się realizowania […]

czytaj więcej

Komunikat 16/2024: Wybory 4 czerwca 1989 roku – początek 35 lat wolnościowych przemian

Droga do wyborów U schyłku lat osiemdziesiątych sytuacja gospodarcza PRL była wyjątkowo zła, nawet na tle innych krajów socjalistycznych. Skumulowany wzrost PKB w latach 1979–1989 wyniósł zaledwie 1,1%, a polskie państwo było zadłużone za granicą na kwotę ok. 46 mld dolarów (równowartość ok. 70% PKB). W latach 1987–1988 PZPR i rząd Messnera próbowały ratować władzę, […]

czytaj więcej

Komunikat 9/2024: Własność państwowa – nowy rząd idzie w ślady PiS

Jedną z najczęściej powtarzanych obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi w wyborach parlamentarnych było „odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa”. Znalazło to odbicie w punkcie 13 umowy koalicyjnej z 10 listopada 2023 roku: „Jednym z priorytetów koalicji będzie odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa poprzez wprowadzenie czytelnych kryteriów naboru na stanowiska zarządcze”. Lider Polska 2050 Szymon Hołownia na […]

czytaj więcej

Komunikat FOR 1/2024: Nowy budżet państwa – deficyt większy niż w założeniach PiS

Synteza: Rząd Donalda Tuska 19 grudnia 2023 roku złożył w Sejmie nowy projekt budżetu państwa na 2024 rok. Po zawetowaniu ustawy okołobudżetowej przez prezydenta, rząd przedłożył nowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Projekt przewiduje zwiększenie deficytu do 184 mld zł, co oznacza w ujęciu nominalnym najwyższy deficyt budżetu państwa w historii […]

czytaj więcej

Komunikat FOR 17/2023: Powrót do PRL: zakaz fotografowania nie zastąpi profesjonalizmu służb

Głosami koalicji rządzącej Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny i niektórych innych ustaw. Ustawa, zmieniając ustawę o obronie Ojczyzny, zakłada m.in. powrót znanego z czasów PRL zakazu fotografowania – bardzo szeroko zdefiniowanych – obiektów o znaczeniu strategicznym. Mogą nimi być np. wiadukty, dworce kolejowe, szpitale, nadajniki telefonii komórkowej czy nawet niektóre uczelnie wyższe. Wykaz obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz obiektów infrastruktury krytycznej, które mogą zostać objęte zakazem fotografowania, nie jest publicznie dostępny. Obywatel nie będzie miał możliwości ustalić, czy zakaz obejmuje konkretny obiekt.

czytaj więcej

Miniaturyzacja idzie do przodu, każdy z nas ma telefon – ewentualni szpiedzy też – Bartłomiej Jabrzyk, TOK FM

– Szpiedzy mogą też nosić na sobie miniaturowe kamery, których nie widać – ochraniający takie budynki nie są w stanie zobaczyć, czy osoba przechodząca chodnikiem nie ma przypadkiem kamery w czapce, ale zobaczą osobę robiącą zdjęcie telefonem i oczywiście podejmą wobec niej działania, a nie wobec osoby, która ma ukryte narzędzia inwigilacji – zwraca uwagę analityk FOR Bartłomiej Jabrzyk.

czytaj więcej

Komunikat FOR 13/2023: Rachunek od państwa za 2022 rok

W 2022 roku wydatki publiczne w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły niemal 36 tys. zł, a w przeliczeniu na jednego pracującego – 79 381 zł. Wszystkie wydatki publiczne są finansowane albo z płaconych przez nas podatków (danin), albo z emitowanego przez państwo długu (który oznacza wyższe podatki w przyszłości). Wielu ludzi, domagając się realizowania kolejnych programów przez państwo, nie dostrzega, że wiąże się to z większym opodatkowaniem społeczeństwa (teraz lub w przyszłości).

czytaj więcej

Komunikat FOR 11/2023: Badanie rzekomych rosyjskich wpływów przykrywką dla przedwyborczego spektaklu w rządowej telewizji

Głosami koalicji rządzącej Sejm uchwalił ustawę o powołaniu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022. Każda osoba, w tym dziennikarze i członkowie organizacji pozarządowych, może zostać wezwana i ukarana bez wyroku sądu za działania, które nie stanowiły czynów zabronionych pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie ich popełnienia – a więc nie były przestępstwem. Stanowi to złamanie zasady niedziałania prawa wstecz, wyrażonej w art. 42 ust. 1 Konstytucji.

czytaj więcej