Forum Obywatelskiego Rozwoju

Ile kosztuje nas inflacja?

W opracowaniu pt. „Ile kosztuje nas inflacja?” przypominamy, w jaki sposób inflacja hamuje wzrost gospodarki, tym samym pogarszając warunki życia. Zostało ono przygotowane ponad dekadę temu, kiedy wstrząsy również wybiły inflację ponad górną granicę odchyleń od celu NBP. Wówczas bank centralny zareagował i przywrócił stabilny poziom cen. Oby tym razem było podobnie. Szanse na zmianę polityki pieniężnej daje wymiana władz monetarnych. Od tego roku będzie za nią odpowiadać Rada Polityki Pieniężnej V kadencji. Oby na trudne czasy w jej skład zostały powołane osoby o najwyższych kwalifikacjach, odporne na polityczne i rynkowe presje, komunikatywne i cieszące się autorytetem.

czytaj więcej

Erupcja polityki popytowej zagraża rozwojowi

Niekonwencjonalna polityka pieniężna (UMP), prowadzona przez zachodnie banki centralne od wielkiej recesji, polega na obniżeniu stóp procentowych niemal do zera (albo nawet poniżej) i radykalnym zwiększeniu emisji pieniądza wynikającej z zakupów papierów wartościowych, w tym obligacji skarbowych.

czytaj więcej

Komentarz FOR: NBP cofa nas do PRL-u

NBP, rozmontowując Konstytucję finansową naszego państwa, włączył się w działania, które prowadzą nas z powrotem do PRL. Najwyraźniej jego kierownictwo nie wyniosło z upadku socjalizmu lekcji, że rachunku za beztroską konsumpcję rządu w tłustych latach nie da się opłacić drukiem pustego pieniądza.

czytaj więcej

Oświadczenie FOR w sprawie współpracy z prof. Andrzejem Rzońcą

Szanowni Państwo, z przykrością informujemy o zakończeniu współpracy między Fundacją FOR a prof. Andrzejem Rzońcą. Profesor Rzońca przez lata współpracował z naszym think-tankiem jako niezależny autor i współautor naszych analiz i raportów. Jego decyzja o podjęciu współpracy z partia polityczną nie pozwala na kontynuację naszych wspólnych działań, gdyż byłoby to niezgodne ze statutem FOR, który […]

czytaj więcej