Forum Obywatelskiego Rozwoju

Forum Obywatelskiego Rozwoju ma przyjemność zaprosić na debatę o wyzwaniach stojących przed polskim systemem emerytalnym oraz rządowych propozycjach wprowadzenia PPK.

Temat debaty: Wyzwania długookresowego wzrostu gospodarczego i bezpieczeństwa emerytalnego Polaków. Wiek emerytalny, PPK, OFE, giełda.

Udział wezmą:

  • dr Aleksander Łaszek, główny ekonomista FOR,
  • dr Wiktor Wojciechowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr hab. Andrzej Rzońca, prof. SGH, główny ekonomista Platformy Obywatelskiej,
  • Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju (TBC).

Data i godzina: piątek (16 marca br.), godz. 10:00
Miejsce: siedziba Rzeczpospolitej (Prosta Office Center), ul. Prosta 51, Warszawa

Ograniczona liczba miejsc, obowiązkowa wcześniejsza rejestracja na adres: [email protected]

Wydarzenie na Facebooku


Polska pomimo bardzo szybkiego wzrostu gospodarczego po 1989 roku wciąż nie nadrobiła zaległości rozwojowych wobec państw Europy Zachodniej i jest obecnie siódmym najbiedniejszym państwem UE. Utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu gospodarczego będzie coraz trudniejsze – starzenie się społeczeństwa będzie oznaczało mniej pracujących Polaków, spowalnia też tempo wzrostu produktywności, a stopa inwestycji w 2017 roku spadła do najniższego poziomu od 1996 roku.

Stan gospodarki ma bezpośredni wpływ na poziom życia wszystkich obywateli, w tym także emerytów. Ale bezpieczeństwo emerytalne Polaków zależy także od konstrukcji systemu emerytalnego. Jednocześnie dobrze zaprojektowany system emerytalny może być też czynnikiem sprzyjającym szybszemu wzrostowi gospodarczemu.

Reforma emerytalna z 1999 roku powstrzymała szybki wzrost wydatków emerytalnych, który oznaczałby konieczność coraz wyższego opodatkowania pracujących, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo samego systemu emerytalnego. Po pierwsze wprowadzono zasadę, że wysokość emerytury zależy od sumy wpłaconych składek i oczekiwanej dalszej długości trwania życia w momencie przejścia na emeryturę. Po drugie oparcie systemu o dwa obowiązkowe filary (ZUS i OFE) pozwoliło na jego dywersyfikację i wzrost bezpieczeństwa. Stały dopływ środków z OFE pozwolił też warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych stać się regionalnym liderem.

Efektywność polskiego systemu emerytalnego została niestety wyraźnie osłabiona w ostatnich latach. Najpierw marginalizacja OFE przez rząd PO-PSL podważyła istnienie filaru kapitałowego oraz uderzyła w dynamizm warszawskiej giełdy. Później obniżenie przez rząd PiS wieku emerytalnego do 60 i 65 lat, co w przypadku kobiet jest najniższym docelowym wiekiem emerytalnym w UE, doprowadziło do sytuacji w której znaczna część ubezpieczonych w przyszłości może liczyć tylko na emerytury minimalnej.


W mediach: