Forum Obywatelskiego Rozwoju

2021-01-07

Niekonwencjonalna polityka pieniężna (UMP), prowadzona przez zachodnie banki centralne od wielkiej recesji, polega na obniżeniu stóp procentowych niemal do zera (albo nawet poniżej) i radykalnym zwiększeniu emisji pieniądza wynikającej z zakupów papierów wartościowych, w tym obligacji skarbowych.

Narodowy Bank Polski zaczął stosować UMP zaraz po wybuchu pandemii COVID-19. Leszek Balcerowicz i Andrzej Rzońca w swoim najnowszym opracowaniu pokazują, jakie po kilkunastu latach są negatywne skutki UMP dla zachodnich gospodarek, jakie zagrożenia niesie prowadzenie takiej polityki przez NBP, który w przeciwieństwie do Rezerwy Federalnej czy Europejskiego Banku Centralnego nie emituje waluty o zasięgu globalnym, oraz jakie działania powinna podjąć Polska, by nie osłabić długookresowego wzrostu gospodarczego.

 

Pełna treść publikacji znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Autorzy:

Leszek Balcerowicz, Przewodniczący Rady FOR

dr hab. Andrzej Rzońca, ekonomista