Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza:

 • W przełomowym wyroku sąd administracyjny uznał za nielegalne zawieszenie sędzi za wydane przez nią orzeczenie. Sędzia uchyliła wyrok sądu niższej instancji, gdyż w jego składzie zasiadała osoba powołana na wniosek upolitycznionej KRS. Przedstawiono jej zarzuty kwestionowania statusu sędziego, a prezes sądu zarządził miesięczną przerwę w czynnościach służbowych.
   
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że może skontrolować zarządzenie prezesa o przerwie, gdyż jest ono aktem z zakresu administracji publicznej. Sam prezes sądu działa bowiem w tym układzie jako organ administracji, a sędzia nie jest mu podległa służbowo.
   
 • Sąd administracyjny stwierdził, że niedopuszczalne jest dyscyplinowanie sędzi za jej działalność orzeczniczą, w tym za badanie prawidłowości składu sądu. Takie działanie jest nie do pogodzenia z wymogami państwa prawa oraz niezawisłości i nieusuwalności sędziów.
   
 • Wyrok WSA wzmacnia niezawisłość i poziom ochrony sędziów przed represjami ze strony władzy, a zatem także standard prawa obywateli do sądu.
   
 • Uczestnikiem postępowania było FOR. Fundacja udzieliła skarżącej wsparcia prawnego, przedstawiła sądowi administracyjnemu europejskie standardy ochrony niezawisłości sędziowskiej i wniosła o skierowanie pytań do TSUE.

Grudniowe orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (sprawa III SA/Gd 1173/21) jest bez wątpienia przełomowe. Po raz pierwszy bowiem sąd administracyjny uchylił zarządzenie prezesa sądu w sprawie miesięcznej przerwy w czynnościach służbowych sędziego, uznając się wcześniej za właściwy do kontroli tego aktu.

 

Pełna treść publikacji znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Patryk Wachowiec, analityk prawny FOR
[email protected]