Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza:

  • Projekt ustawy o transparentności finansowania organizacji pozarządowych, znany jako Lex Woś, otrzymał numer druku i został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.

  • Propozycja posłów Solidarnej Polski nakłada na duże organizacje pozarządowe liczne obowiązki sprawozdawcze, informacyjne i administracyjne, w tym wymóg publikowania rejestru wpłat i zawieranych umów oraz informacji o finansowaniu poszczególnych projektów.

  • Projekt powiela rozwiązania przedstawione w 2020 roku i ocenione krytycznie jako niezgodne z Konstytucją RP, prawem unijnym i Europejską Konwencją Praw Człowieka; przepisy łudząco przypominają rozwiązania z Rosji i Węgier uznane za naruszające prawa człowieka.

  • Rzeczywistym celem projektu jest obniżenie zdolności organizacji pozarządowych, których celów nie podzielają rządzący, do skutecznego funkcjonowania; obowiązek udostępniania licznych informacji, w tym danych osobowych darczyńców, grozi bowiem osłabieniem możliwości pozyskiwania przez te organizacje środków na realizację obranych przez siebie celów.

  • Deklarowany cel projektu, jakim jest zwiększenie jawności życia publicznego, stanowi nadużycie; z jego treści i uzasadnienia wynika bowiem zwiększona ingerencja w życie prywatne obywateli i samych organizacji pozarządowych.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Patryk Wachowiec, analityk prawny FOR
[email protected]