Forum Obywatelskiego Rozwoju

2022-03-18

Synteza:

  • Rządzący oczekują akceptacji polskiego Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską w związku z ich działaniami na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy;

  • To niemożliwe – KPO i pomoc humanitarna udzielania przez Polskę (a w zasadzie w przeważającej mierze przez jej organizacje pozarządowe i obywateli) w związku z wojną w Ukrainie to dwie rozłączne, niepowiązane ze sobą sprawy;

  • Warunkiem odblokowania procedowania w sprawie polskiego KPO jest dokonanie faktycznych zmian gwarantujących przywrócenie praworządności i niezależności sądownictwa dyscyplinarnego w Polsce oraz uznawanie prymatu prawa unijnego;

  • Jeżeli Komisja Europejska ulegnie polskiemu rządowi, zaryzykuje wydanie unijnych funduszy państwu, które otwarcie łamie unijne prawo;

  • Dziś to rządzący faktycznie dokonują sabotażu polskich szans na otrzymanie pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy poprzez kontynuację działania wbrew prawu unijnemu oraz Konstytucji.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autorki:

Eliza Rutynowska, prawniczka FOR
[email protected]