Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza:

  • W komunikacie prasowym z 20 stycznia br. Prezes UOKiK zapowiedział monitoring cen, kontrole inspekcji handlowej oraz ewentualne postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w związku z kształtowaniem się cen po obniżce VAT na żywność.

  • Bardzo wątpliwe jest, czy przepisy o naruszeniu zbiorowych interesów konsumentów mogłyby skutecznie znaleźć zastosowanie w przypadku wzrostu cen przy ogólnym drastycznym wzroście kosztów działalności gospodarczej, nawet biorąc pod uwagę ich nieostrą definicję.

  • Również prezes UOKiK zdaje się dostrzegać bezprzedmiotowość zapowiadanych przez siebie działań, gdyż zgodnie z informacją publiczną uzyskaną przez FOR w pierwszych tygodniach po ogłoszeniu komunikatu ani nie doszło do żadnych kontroli Inspekcji Handlowej, ani nie wszczęto żadnego postępowania. Co więcej, komunikat zapowiadał działania zanim ustawa obniżająca VAT została uchwalona.

  • Prezes UOKiK wobec swojej roli we współczesnym obrocie gospodarczym nie powinien wzbudzać podejrzeń o działania wpisujące się w bieżącą politykę rządu. Niestety przy obecnych przepisach faktyczny brak niezależności Prezesa UOKiK może prowadzić do bardzo łatwej instrumentalizacji organu. Zakres niezależności Prezesa UOKiK powinno zwiększyć się przy najbliższej nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Powinien on objąć zarówno sztywną kadencję, jak i udział parlamentu w wyborze piastuna organu.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Piotr Oliński, młodszy analityk FOR
[email protected]