Forum Obywatelskiego Rozwoju

2022-01-24

Synteza:

  • W polskim systemie prawnym siedem różnych rodzajów służb może wnosić o zgodę na przeprowadzenie kontroli operacyjnej;

  • W każdej z ustaw dotyczących tych służb określony został zamknięty katalog przestępstw, których kontrola operacyjna może dotyczyć;

  • Tzw. Ustawa antyterrorystyczna doprowadziła do zalegalizowania kontroli niejawnej cudzoziemców bez zgody sądu;

  • Sądy i Trybunały – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – określiły standardy minimalne dla wyważenia konieczności prowadzenia kontroli operacyjnej z poszanowaniem praw i wolności obywatelskich.

Komunikat jest częścią cyklu #PatoPrawo.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autorki:

Eliza Rutynowska, prawniczka FOR
[email protected]